Benvinguts

Benvinguts al meu blog, espero que el hi agradi aquest blog. Aquest blog s'actualitzarà cada cap de setmana.

benvinguts

Benvinguts. Aquí trobareu totes les notícies actualitzades cada cap de setmana.

Buscador de google

dissabte, 15 de gener de 2011

Abreviatures en català!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


PARAULA O EXPRESSIÓ
ABREVIATURA
a favor de
f/
a favor meu
f/m
a favor nostre
f/n
a favor seu
f/s
a favor vostre
f/v
a la meua orde
m/o
a la vostra orde
v/o
a l'atenció de
a/
a l'orde de
o/
abans de Crist
a. de C., a. C.
abril
abr.
addenda
add.
addicional
add.
adjunt/a
adj.
administració
adm.
administrador
admdor.
administradora
admdora.
administratiu
admtiu.
administrativa
admtiva.
advocat/ada
adv.
agent (m. i f.)
ag.
agost
ag.
ajudant/a
ajud.
ajuntament
aj.
al meu càrrec
m/c
al meu compte
m/cte
al meu favor
m/f
al nostre càrrec
n/c
al nostre compte
n/cte
al nostre favor
n/f
al seu càrrec
s/c
al seu compte
s/cte
al seu favor
s/f
al vostre càrrec
v/c
al vostre compte
v/cte
al vostre favor
v/f
alcalde/essa
alc.
alemany
al.
àlies
(a)
altitud
alt.
altura
alt.
alumne/a
al.
amb còpia
a. c.
ambulància
ambul.
ambulatori
amb.
amplada
ampl.
amplària
ampl.
anglés
angl.
ante meridiem (abans del migdia)
a. m.
antic/iga
ant.
antigament
ant.
aparcament
aparc.
apartament
apmt.
apartat
apt.
apèndix
ap.
aprovat/ada
apr.
aproximadament
aprox.
aproximat/ada
aprox.
apte/a
Ap.
article
art.
assignatura
assign.
associació
assoc.
associat/ada
assoc.
atentament
att.
àtic
àt.
automòbil
autom.
autopista
autop.
autor/a
aut.
autoritat
autor.
autoritzada
autzda.
autoritzat
autzat.
auxiliar (m. i f.)
aux.
avinguda
av.
baixada
bda.
baixos
bxs.
barranc
bnc.
barri
b.
barriada
b.
batxillerat
batx.
bibliografia
bibl., bibliogr.
biblioteca
bibl.
bloc
bl.
butlletí
butll.
cada unitat
c/u, c. u.
caixa alta
c. a.
caixa baixa
c. b.
calefacció
calef.
camió
cam.
cantonada
cant.
capità/ana
cpt.
capítol
cap.
caporal (m. i f.)
cpl.
càrrega
càrr.
carrer
c., c/
carreró
cró.
carretera
ctra.
castellà
cast.
català
cat.
catedràtic/a
catedr.
cementeri
cem.
certificat/ada
cert.
ciclomotor
ciclom.
cinqué
5é., 5é, 5.é
cinquena
5a., 5a, 5.a
cinturó
cint.
circa (al voltant de)
c., ca.
circulació
circul.
citat/ada
cit.
classe
cl.
clínica
clín.
coautor/a
coaut.
coberta
cob.
coedició
coed.
coeditat/ada
coed.
coeditor/a
coed.
col·laborador/a
col·l.
col·lecció
col·l.
col·legi
col·l.
columna
col.
comarca
com.
comissaria
com.
comissió
com.
comissió de servicis (o serveis)
com. de serv.

companyia
cia.
compilador/a
comp.
complementari/ària
compl.
comptabilitat
compt.
compte corrent
c/c, cte. ct.
confer (compareu)
cf.
confronteu
cf.
consell
cons.
construcció
constr.
continuació
cont.
continuador/a
cont.
contractat/ada
contr.
convent
convt.
convocatòria
conv.
coordinació
coord.
corporació
corp.
correcció
corr.
corrector/a
corr.
correus
corr.
cursiva
curs., cva.
delegació
del.
delegat/ada
del.
denominació d’origen
d. d’o.
departament
dept.
depòsit legal
dep. leg.
derogatori/òria
derog.
descàrrega
descàrr.
descompte
dte.
desembre
des.
despatx
desp.
despesa
desp.
després de Crist
d. de C., d. C.
destinació
dest.
destinatari/ària
dest.
desviació
desv.
diccionari
dicc.
dies data
d/d
dies factura
d/fra
dies vista
d/v
dijous
dj.
dilluns
dl.
dimarts
dt.
dimecres
dc.
diploma
dipl.
direcció
dir.
directiu/iva
dir.
director/a
dir.
director/a general
dir. gral.
disminuït/ïda
dism.
dispensari
disp.
disposició
disp.
dissabte
ds.
distància
dist.
districte
distr.
diumenge
dg.
divendres
dv.
divisió
div.
doctor
Dr.
doctora
Dra.
document
doc.
drecera
drec.
dret
dr.
dret administratiu
dr. a.
dret canònic
dr. can.
dret civil
dr. c.
dret constitucional
dr. const.
dret laboral
dr. lab.
dret mercantil
dr. m.
dret natural
dr. n.
dret polític
dr. pol.
dret processal
dr. proc.
dreta
dta.
duplicat/ada
dupl.
economia
econ.
edició
ed.
edició ampliada
ed. ampl.
edició augmentada
ed. augm.
edició corregida
ed. corr.
edició corregida i augmentada
ed. corr. i augm.
edició revisada
ed. rev.
editat
ed.
editor/a
ed.
editorial
ed.
educació
educ.
efecte
e/
efecte a cobrar
e/c, e/cobr
efecte a pagar
e/p, e/pag
efectiu
ef.
el meu gir
m/g
el meu taló
m/t
el meu xec
m/x
el nostre gir
n/g
el nostre taló
n/t
el nostre xec
n/x
eminentíssim
Emm.
eminentíssima
Emma.
empresa
empr.
empresarial
empr., empres.
en funcions
e. f.
en mà
e. m.
enciclopèdia
enc.
ensenyança / ensenyament
ens., enseny.
entitat
ent.
entrada
entr.
entresòl
entl.
epíleg
ep.
epístola
ep.
escala
esc.
escena
esc.
escola
esc.
església
esgl.
especialment
esp.
específicament
espf.
esquerre/a
esq.
estació
est.
estacionament
estac.
estrofa
estr.
et alii (i altres)
et al.
etcètera
etc.
excel·lència
E.
excel·lent senyor
Exc. Sr.
excel·lent senyora
Exc. Sra.
excel·lentíssim
Excm.
excel·lentíssima
Excma.
excepció
exc.
excepte
exc.
exemple
ex.
expedició
exped.
expedidor/a
expd.
expedient
exp., expt.
exposició
exp.
extensió
ext.
exterior
ext.
facsímil
facs.
factura
fra.
facultat
fac.
fascicle
fasc.
favor
f/
febrer
febr.
festiu
fest.

figura
fig.
finances
fin.
finca
fca.
foli
f.
forestal
for.
franc fàbrica
f. f.
francés
fr.
free on board (franc a bord)
f. o. b.
full
f.
fundació
fund.
funicular
fun.
furgoneta
furg.
garantia
gar.
gener
gen.
general
gral.
generalment
gen.
gir postal
g. p.
gir telegràfic
g. t.
glossari
gl., gloss.
govern
gov.
gràfic
gràf.
gran velocitat
g. v.
gravat
grav.
habitació
hab.
habitants
h.
habitualment
habit.
honorable (m. i f.)
Hble., H.
hospital
hosp.
ibídem
ib., ibíd.
id est (és a dir)
i. e.
ídem
íd.
il·lustració
il·l.
il·lustrador/a
il·l.
il·lustrat/ada
il·l.
il·lustre (m. i f.)
Il·ltre., I.
il·lustríssim
Il·lm., Im.
il·lustríssima
Il·lma., Ima.
import
imp.
impost
impt.
impremta
impr.
imprés/esa
impr.
impressió
impr.
incorporat/ada
inc.
incunable
inc.
índex
índ.
indústria
ind.
inferior
inf.
informació
inf.
informàtica
inform.
informe
inf.
inspector/a
insp.
institut
inst.
insuficient
ins.
intendent/a
int.
intendent/a major
int. m.
interés
int.
interí/ina
int.
interior
int.
internacional
internac.
introducció
intr.
italià
it.
itinerari
it.
juliol
jul.
junta de govern
j. de gov.
junta directiva
j. dir.
jurídic/a
jur.
jurisprudència
jurispr.
justícia
just.
jutjat de primera instància
j. de 1a. inst.
la meua factura
m/fra
la meua lletra
m/l
la meua remesa
m/r
la nostra factura
n/fra
la nostra lletra
n/l
la nostra remesa
n/r
la seua factura
s/fra
la seua lletra
s/l
la seua remesa
s/r
la vostra factura
v/fra
la vostra lletra
v/l
la vostra remesa
v/r
laborable
lab.
làmina
làm.
limitada
ltda.
limitat
ltat.
línia
lín.
liquidació
liquid.
litografia
litogr.
lletra de canvi
l/
lletra de crèdit
l/cr
lletra meua
l/m
lletra nostra
l/n
lletra seua
l/s
lletra vostra
l/v
llicenciat/ada
llic.
lligall
llig.
loco citato (lloc citat)
loc. cit.
longitud
long.
magnífic
Mgfc.
magnífica
Mgfca.
majúscula
maj.
màxim/a
màx.
mecanografiat
mecanogr.
mercaderia
merc.
mercantil
merc.
mesos terme
m/t
mesos vista
m/v
mil·lèsim/a
mil·l.
mínim/a
mín.
minúscula
min.
minusvàlid/a
minusv.
model
mod.
modificació
mod.
molt honorable senyor
M. Hble. Sr., M. H. Sr.
molt honorable senyora
M. Hble. Sra., M. H. Sra.
molt il·lustre senyor
M. Il·ltre. Sr., M. I. Sr.
molt il·lustre senyora
M. Il·ltre. Sra., M. I. Sra.
monestir
mtir.
monsenyor
Mons.
monument
mon.
municipal
mpal.
museu
mus.
nacional
nac.
negociat
neg.
negreta
negr.
nombre
nre.
nominal
nom.
nominatiu
nom.
nosaltres
nos.
nostra
ntra.
nostre
ntre.
nota
n.
nota bene (observa bé)
n. b.
nota de l’autor/a
n. de l’a.
nota de la compiladora
n. de la c.
nota de la redacció
n. de la r.
nota de la traductora
n. de la t.
nota de l'editor/a
n. de l'e.
nota del compilador
n. del c.
nota del traductor
n. del t.
reverendíssim pare
Rvdm. P.
reverendíssima
Rvdma.
reverendíssima mare
Rvdma. M.
revisat/ada
rev.
revista
rev.
riera
ra.
ronda
rda.
Sa Santedat
S. S.
sagrada
sgda.
sagrat
sgt.
salvat error o omissió
s. e. o o.
sant
St.
santa
Sta.
secció
secc.
secretari/ària
secr.
segle
s.
segon
2n., 2n, 2.n
segona
2a., 2a, 2.a
segons model
s/m
segons mostra
s/m
següent (m. i f.)
seg.
selecció
sel.
sense any
s. a.
sense data
s/d, s. d.
sense despeses
s/desp
sense nom
s. n.
sense número
s/n
sense peu d’impremta
s. p. i.
senyor
Sr.
senyora
Sra.
sèptim
7m., 7m, 7.m
sèptima
7a., 7a, 7.a
sergent
sgt.
sergenta
sgta.
sèrie
sèr.
servici / servei
serv.
setembre
set.
sext
6t., 6t, 6.t
sexta
6a., 6a, 6.a
signatura
sign.
símbol
símb.
sine anno (any d’edició desconegut)
s. a.
sine loco (lloc de publicació desconegut)
s. l.
sine nomine (autor desconegut)
s. n.
singular
sing.
sobre vagó
s/v
sobreàtic
s/àt
societat
soc.
societat anònima
s. a.
societat civil privada
s. c. p.
societat cooperativa
s. coop.
societat de garanties recíproques
s. g. r.
societat en comandita
s. en c.
societat limitada
s. l.
societat regular col·lectiva
s. r. c.
solució
sol.
sub voce (en els diccionaris, en l’entrada)
s. v.
subtítol
subt.
suficient
suf.
sumari
sum.
superintendent/a
supt.
superior
sup.
suplement
supl., suplem.
suplent (m. i f.)
supl.
suspensió
susp.
taló
t/
tarifa
t.
tarifa corrent
t. c.
tarifa especial
t. e.
tarifa general
t. g.
tècnic/a
tècn.
telèfon
tel.
telegrama
telegr.
tercer
3r., 3r, 3.r
tercera
3a., 3a, 3.a
terme municipal
t. m.
text refós
t. r.
tipografia
tip., tipogr.
tipogràfic/a
tip., tipogr.
títol
tít.
titular (m. i f.)
tit.
tom
t.
total
tot.
traducció
trad.
traductor/a
trad.
traduït/ïda
trad.
transcripció
transcr.
transcriptor/a
transcr.
transferència
transf.
transitori/òria
trans.
transport
transp.
travessera
trav.
travessia
trv.
tribunal
trib.
triplicat
tripl.
turisme
tur.
unitat
u.
unitat monetària
u. m.
universitari/ària
univ.
universitat
univ.
urbanització
urb.
urgència
urg.
valencià
val.
valor
v/
vegeu
v., veg.
vehicle
veh.
velocitat
vel.
venciment
venc.
venedor
ven.
verbi gratia (per exemple)
v. gr.
versaleta
vers.
versicle
v.
via
v.
viaducte
viad.
vianant
vian.
viceversa
vv.
vide o videte (vegeu)
vid., v.
vigilant (m. i f.)
vig.
vigilat/ada
vig.
vinent
vnt.
vinyeta
viny.
visibilitat
visib.
vist i plau
v. i p.
vocabulari
vocab.
volum
vol.
vosaltres
vos.
xec
x.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Enllaçam

Lliga BBVA

QUINA NOTA LI POSEU A AQUEST BLOG??????

Almeria 0-8 FCBarcelona

Más vídeos en Antena3

eu.playstation.com | Noticias

QUI GUANYARÀ LA LLIGA D'ESPANYA?

Trobeu just que messi hagi rebut la pilota d'or ???

Frases cèlebres

Hamster

Drake Bell (Telegraph)

Com possar aquest blog en la teva pg principal de Google Chrome.

Com possar aquest blog en la teva pg principal de Google Chrome.

BLOG DAY

Blog Day 2010

ARANYA

ACUDIT DEL DÍA